Filmerna är den del av kommunikationen för Konstdepartementet och kommer att kunna kompletteras med kortare utdrag, samtal, situationer, inblickar.

https://vimeo.com/manage/videos/709537517