Textil på väggen blir mer och mer vanligt och många föredrar det före en originalmålning.