Det blev många varv med garnet som gick i flera blå och blågrå toner för att matcha Alectas visuella profil.

Fint med de slumpvisa färgerna som blev med dropp- och torkmetoden.