Under processen har jag genomfört samskapande workshops för att formulera koncept och innehåll samt för att undersöka hur vi realiserar detta både finansiellt och med andra gemensamma resurser. Målet är att etablera Danskvarteret i samarbete med ABF huset på Sveavägen 41 senast under hösten 2023. Arktiektkontor Campus har tagit fram koncept för rumsutformning, stil och material samt levererat programhandlingar för Danskvarteret.