PROJEKTLEDNING – PROCESSLEDNING – WORKSHOPS

Projektledning har varit en naturlig del av mitt yrkesliv, med tidplan, budget, projektdeltagare, mål. Att leda processer är att lägga ett mänskligt och kommunikativt perspektiv på hela ledandet.

Att göra så att delar av projektet inbegriper närvaro mellan de människor som ska skapa eller använda det vi utvecklar – då är det en process i min mening!

En kreativ workshop med Stockholmshems medarbetare

För att skapa den nya inredningen på ett av Stockholmshems kontor gjordes en kreativ workshop som handlade om ”associationer av sitt arbete”. Medarbetare som inte vanligen möts fick samarbeta intuitivt och resultatet blev inredningsformer för både tapet och mattor. Medskapande inredningsdesigner var Blick Design, Liselott Lövström.
Till projektet