Vad jag gör

I portfolion syns flera projekt och egna arbeten av visuell karaktär, lätt att visa.

Mitt främsta erbjudande, inte lika visuellt, är min erfarenhet av process- och projektledning i många branscher. Uppdrag inom kommunikation, användarupplevelse och UX-utveckling, webb, film, print, processer av skilda slag. Förstudie, djupintervjuer, användarundersökning, workshopdesign och facilitering för kommunikativ plattform, identitet, målbild eller samskapande.

En unik kombination med uppdrag för både näringsliv, små och stora företag, ideella organisationer och kulturbranschen ger en styrka och förmåga att skifta perspektiv och att snabbt förstå uppdragets kontext.

Jag ser ofta innovativa möjligheter till samverkan som inte är tydliga för alla.

Process & Kommunikation

PROCESSLEDNING & FACILITERA WORKSHOPS

ANVÄNDARUPPLEVELSE & UX UTVECKLING

FILM & WEBBUTVECKLING

IDENTITET & VISUELL KOMMUNIKATION

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreativt & Formgivning

KONCEPT & INREDNING

MÖNSTERDESIGN & PRINTDESIGN

ILLUSTRATION & GRAFISK FORM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fritt konstnärligt

MÅLERI & BILDKONST

MURALMÅLERI

WORKSHOP FRITT MÅLERI